شاید شمایی که این متنو میخونی؛ اینترنت داری و درک نمی‌کنی کسایی هستن که همینم ندارن.💻بعضیا هم توی خیالشون هم نمی‌گنجه که یه آدمایی هستن که بدهی ندارن!!

باورتون میشه آدمایی هستن که وقتی میرن خرید ، اصلا قیمت نمیپرسن و فقط چیزی که دلشون میخواد رو برمیدارن؟

باورتون میشه آدمایی هستن که نیاز ندارن برای کافی شاپ رفتن پس انداز کنن؟

باورتون میشه آدمایی هستن که اگه تصادف براشون رخ بده ، راحت خسارت پرداخت می‌کنن؟

باورتون میشه آدمایی هستن که نیاز ندارن برای استخدام کفش آهنین بپوشن و سال‌ها غرق نمره و آزمون باشن؟

باورتون میشه آدمایی هستن که خونه شون توی باغه؟

باورتون میشه آدمایی هستن که پشت دست بچه رو داغ نمی‌کنن اگه اسباب بازیشو خراب کنه؟

باورتون میشه آدمایی هستن که نیازی به حساب کتاب ندارن تا آخر ماه دووم بیارن؟چه حالی داره اگه صبح بلند شی و نگران شهریه مدرسه و دانشگاه بچه ها نباشی؟

چه حالی داره اگه بتونی انقد به پدر و مادرت کمک کنی که نیاز به کار بیرون و توی خونه نداشته باشن؟

چه حالی داره یه شب بخوابی بدون این که نگران باشی امروز فرداست که طلبکارا بریزن سرت؟

چه حالی داره یه روز از خواب بیدار شی و همین زندگی فعلیت رو داشته باشی ، با یک تفاوت؛ هرچه قدر پول نیاز هست ، توی حسابت باشه ؟


شاید اون موقع همین کار فعلیتو ادامه نمی‌دی،

اون لباسه که همیشه دوست داشتیو میخری ،

یه خونه درست حسابی میگیری،

دیگه دعوا سر ارث و میراث نداری،


با همسرت سر هر چیزی ممکنه دعوا کنی ، به جز پول که از همون ابتدا هم ارزش دعوا کردن نداشت.