اگه تصحیح برگه های معلم خودکار انجام میشد...

اگه پوشک بچه خودکار عوض میشد...

اگه خونه خود به خود تمیز میشد...

اگه ماشین خود به خود درست میشد...

اگه یخچال خودش خرید میکرد ...

اگه فیلمای مورد علاقه خود به خود پیداشون میشد...

اگه ... اگه ... اگه ...

ما فقط نیاز بود که ورزش کنیم و حموم بریم و غذا بخوریم و درس بخونیم و گردش و تفریح کنیم و ... .

زندگی هر کسی فرق میکنه که چه قد از عمرشو صرف کارای تکراری کرده که نیاز نبوده خودش انجام بده، ولی به هر حال کرده. چون به هر حال یکی این وسط میبایسته انجام بده.

یکی از فواید هوش مصنوعی اینه که باعث میشه زندگی به سمتی بره که کارهای این چنینی رو دستگاه ها انجام بدن و انسان وقتش رو صرف کارهای مهم تری کنه. یه جورایی مثل انیمیشن جیمی نوترون!!

حتی توی مشورت کردن و جست و جو کردن هم هوش مصنوعی میتونه وقت زیادی رو به آدم برگردونه. مثلا اگه یه ربات بود که به جای ما ، میرفت تحقیق میکرد راه و چاه خرید خونه چیه و چه کارای قانونی نیاز هست و این اطراف بهترین خونه کدومه و غیره ، دیگه خیلی از کارا جلو می‌افتاد .

وقتی چیزای بدیهی رو هم نمیدونیم ، هوش مصنوعی مشکلی نداره که پاسخ بده. مثل آدرس هایی که ممکنه همه بدونن ولی شما ندونی.

خیلی وقتا هست که مثالی از کتابی یا فیلمی یادتون میاد ولی به همون سرعت نمیتونین فایل رو به دیگران نشون بدین ، هوش مصنوعی میتونه توی این کار کمک کنه.

تازه این مثال هایی بود که فرض کردیم انسان میتونه کامل انجام بده ولی بهتره که هوش مصنوعی انجام بده. بعضی کارا که دیگه هیچی ، فقط هوش مصنوعی باید انجام بده.


وقتی خیلی از کارها خودکار بشه ، ما بیش از این که زنده بمونیم، زندگی میکنیم.🌱

به اطرافیانمون میرسیم.⚘

بازی⚽️ ، شادی🎉 ، اختراع 💡، اکتشاف⛰...